Family Cynoglossidae

Cynoglossus - Cynoglossus is a genus of tonguefish.

Paraplagusia - Paraplagusia is a genus of tonguefish.

Symphurus - Symphurus is the most speciose genus of tonguefish, family Cynoglossidae.

Order : Pleuronectiformes
Family : Cynoglossidae