Photostomias goodyeari

The Photostomias goodyeari lives in the bathypelagic, marine, depth range 85 - 2000 m environment.

Nothing known about the Photostomias goodyeari

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Photostomias
Species : Photostomias goodyeari
Authority : Kenaley & Hartel, 2005