Laemonema yarrellii

The Laemonema yarrellii lives in the bathydemersal, marine, depth range 220 - 550 m environment.

Laemonema yarrellii Cohen, 1973Phycis yarrellii Lowe, 1838; (valid as) Phycis yarrelli Cohen, 1973; (misspelling) - Laemonema yuvto Parin & Sazonov, 1990 - 24.4. More

Common names

耶氏丝鳍鳕 in Mandarin Chinese
耶氏絲鰭鱈 in Mandarin Chinese

Order : Gadiformes
Family : Moridae
Genus : Laemonema
Species : Laemonema yarrellii
Authority : Lowe, 1838