Hymenocephalus hachijoensis

The Hymenocephalus hachijoensis lives in the bathydemersal, marine, depth range 570 - 1060 m environment.

Nothing known about the Hymenocephalus hachijoensis

Common names

Hachijô-sokodara in Japanese (日本語)

Order : Gadiformes
Family : Macrouridae
Genus : Hymenocephalus
Species : Hymenocephalus hachijoensis
Authority : Okamura, 1970