Sinilabeo zhui

The Sinilabeo zhui lives in the pelagic, freshwater environment.

Sinilabeo zhui 1989 Zheng & Chen in Zheng et al. More

Common names

朱氏华鲮 in Mandarin Chinese
朱氏华鲮 in Unknown
朱氏華鯪 in Mandarin Chinese
朱氏華鯪 in Unknown

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Sinilabeo
Species : Sinilabeo zhui
Authority : Zheng & Chen, 1989