Genus Paedocypris

 
 

Paedocypris micromegethes - Paedocypris is an Indonesian genus of fish in the family Cyprinidae .

 
 

Paedocypris progenetica - Paedocypris is an Indonesian genus of fish in the family Cyprinidae .

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Paedocypris