Leptocharacidium omospilus

The Leptocharacidium omospilus lives in the pelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Leptocharacidium omospilus

Order : Characiformes
Family : Crenuchidae
Genus : Leptocharacidium
Species : Leptocharacidium omospilus
Authority : Buckup, 1993