Metynnis fasciatus

Monster Fish > Piranha More

Metynnis fasciatus See Metynnis hypsauchen Metynnis gasciatus See Metynnis hypsauchen Metynnis goeldii See Metynnis lippincottianus Metynnis guaporensis See Metynnis luna Metynnis heinrothi ? See Metynnis argenteus Metynnis heinrothi See Metynnis lippincottianus More

Order : Characiformes
Family : Characidae
Genus : Metynnis
Species : Metynnis fasciatus
Authority : Ahl, 1931