Cheirodon luelingi

The Cheirodon luelingi lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Cheirodon luelingi

Order : Characiformes
Family : Characidae
Genus : Cheirodon
Species : Cheirodon luelingi
Authority : G