Genus Rhinomuraena

Ribbon moray - The ribbon eel, Rhinomuraena quaesita, or Bernis eel, is a species of saltwater eels, the only member of the genus Rhinomuraena of the Muraenidae family of order Anguilliformes.

Order : Anguilliformes
Family : Muraenidae
Genus : Rhinomuraena