Eustomias similis

The Eustomias similis lives in the pelagic-oceanic, marine, depth range 0 - 1000 m environment.

Nothing known about the Eustomias similis

Order : Stomiiformes
Family : Stomiidae
Genus : Eustomias
Species : Eustomias similis
Authority : Parin, 1978