Genus Glyptosternon

Order : Siluriformes
Family : Sisoridae
Genus : Glyptosternon