Genus Diplomystes

 
 

Diplomystes camposensis - Diplomystes camposensis is a species of fish in the Diplomystidae family.

 
 

Tollo - The tollo de agua dulce is a species of fish in the Diplomystidae family.

 
 

Diplomystes nahuelbutaensis - Diplomystes nahuelbutaensis is a species of catfish of the family Diplomystidae.

Order : Siluriformes
Family : Diplomystidae
Genus : Diplomystes