Genus Encheloclarias

 
 

Encheloclarias kelioides - Encheloclarias kelioides is a species of fish in the Clariidae family.

 
 

Encheloclarias tapeinopterus - Encheloclarias tapeinopterus is a species of fish in the Clariidae family.

Order : Siluriformes
Family : Clariidae
Genus : Encheloclarias