Genus Hoplomyzon

 
 

Hoplomyzon atrizona - Hoplomyzon atrizona is a species of catfish of family Aspredinidae.

 
 

Hoplomyzon papillatus - Hoplomyzon papillatus is a species of catfish of family Aspredinidae.

 
 

Hoplomyzon sexpapilostoma - Hoplomyzon sexpapilostoma is a species of catfish of family Aspredinidae.

Order : Siluriformes
Family : Aspredinidae
Genus : Hoplomyzon