Mesopristes iravi

The Mesopristes iravi lives in the pelagic, freshwater, brackish environment.

Nothing known about the Mesopristes iravi

Order : Perciformes
Family : Terapontidae
Genus : Mesopristes
Species : Mesopristes iravi
Authority : Yoshino, Yoshigou & Senou,2002