Heteroclinus kuiteri

The Heteroclinus kuiteri lives in the benthopelagic, marine, depth range 5 - 13 m environment.

Nothing known about the Heteroclinus kuiteri

Order : Perciformes
Family : Clinidae
Genus : Heteroclinus
Species : Heteroclinus kuiteri
Authority : Hoese & Rennis, 2006