Entomacrodus rofeni

The Entomacrodus rofeni lives in the demersal, marine environment.

Archamia melasma Entomacrodus rofeni Foetorepus kanmuensis Bathygobius karachiensis Pomadasys schyrii Cirrhilabrus sanguineus Gymnothorax prismodon Plectroglyphidodon dickii x Scorpaena sumptuosa Epinephelus ergastularius Hypselognathus horridus Tetraodon cochinchinensis Archamia mozambiquensis Entomacrodus sealei Foetorepus kinmeiensis Bathygobius kreffti Pomadasys striatus Cirrhilabrus scottorum More

Entomacrodus rofeni on Fish Mapper TSN 171179 (Taxonomic Serial Number) Retrieved on from the Integrated Taxonomic Information System online database. This is a cached copy. More

Order : Perciformes
Family : Blenniidae
Genus : Entomacrodus
Species : Entomacrodus rofeni
Authority : Springer, 1967