Apogon euspilotus

The Apogon euspilotus lives in the reef-associated, marine environment.

Nothing known about the Apogon euspilotus

Order : Perciformes
Family : Apogonidae
Genus : Apogon
Species : Apogon euspilotus
Authority : Fraser, 2006