Genus Rouleina

Order : Osmeriformes
Family : Alepocephalidae
Genus : Rouleina