Genus Tettigoniidae

Order : Orthoptera
Family : Tettigonioidea
Genus : Tettigoniidae