Porogadus melanocephalus

The Porogadus melanocephalus lives in the bathydemersal, marine, depth range 3010 - 3200 m environment.

Porogadus melanocephalus (Alcock 1891) - (Nielsen & Cohen in Nielsen et al. 1999:86 ). Current status: Valid as Porogadus melanocephalus (Alcock 1891) Ophidiidae: Neobythitinae. Distribution: Indian Ocean. Habitat: marine. More

Order : Ophidiiformes
Family : Ophidiidae
Genus : Porogadus
Species : Porogadus melanocephalus
Authority : Alcock, 1891