Cotio

Osteobrama cotio is a species of ray-finned fish in the genus Osteobrama.

* Osteobrama cotio peninsularis — Silas, 1952 * Osteobrama feae — Vinciguerra, 1890 * Osteobrama neilli — (Day, 1873) * Osteobrama vigorsii — (Sykes, 1839) References - More

Mae cwmni cotio â phowdwr Cymreig wedi cynnal ei fin cystadleuol yn wyneb costau ynni a gwaredu gwastraff cynyddol trwy leihau ei effaith ar yr amgylchedd. More

unrhyw ddeunydd cotio arall dros is haen, neu sychu neu galedu deunyddiau ar ôl eu taenu, lle gall y broses achosi i ddeunydd gronynnol neu gyfansoddion organig anweddol gael eu rhyddhau i’r aer, ac sy’n debygol o ymwneud â defnyddio, o fewn unrhyw gyfnod o 12 mis, More

thermol a phrosesau cotio y gall fod angen i chi ymdrin â hwy fel gwastraff peryglus/arbennig. More

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Osteobrama
Species : Osteobrama cotio
Authority : Hamilton, 1822