Discogobio antethoracalis

The Discogobio antethoracalis lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Discogobio antethoracalis

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Discogobio
Species : Discogobio antethoracalis
Authority : Zheng & Zhou, 2008