Devario apopyris

The Devario apopyris lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Devario apopyris

Common names

Dánio nakbonské in Czech (česky)

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Devario
Species : Devario apopyris
Authority : Fang & Kottelat, 1999