Genus Chilatherina

 
 

Axelrod's rainbowfish - Axelrod's rainbowfish is a species of fish in the Melanotaeniidae family.

 
 

Bleher's rainbowfish - Bleher's rainbowfish is a species of fish in the Melanotaeniidae family.

 
 

Sentani rainbowfish - The sentani rainbowfish is a species of fish in the Melanotaeniidae family.

Order : Atheriniformes
Family : Melanotaeniidae
Genus : Chilatherina