Yirrkala gjellerupi

The Yirrkala gjellerupi lives in the demersal, freshwater environment.

Nothing known about the Yirrkala gjellerupi

Order : Anguilliformes
Family : Ophichthidae
Genus : Yirrkala
Species : Yirrkala gjellerupi
Authority : Weber & de Beaufort, 1916