Mastacembelus praensis

The Mastacembelus praensis lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Mastacembelus praensis

Common names

Ketjupuikkokala in Finnish (suomen kieli)
帕伦埃塞刺鳅 in Mandarin Chinese
帕倫埃塞刺鰍 in Mandarin Chinese

Order : Synbranchiformes
Family : Mastacembelidae
Genus : Mastacembelus
Species : Mastacembelus praensis
Authority : Travers, 1992