Homodiaetus passarellii

The Homodiaetus passarellii lives in the demersal, freshwater environment.

Homodiaetus passarellii distingue-se das demais esp More

Order : Siluriformes
Family : Trichomycteridae
Genus : Homodiaetus
Species : Homodiaetus passarellii
Authority : Miranda Ribeiro, 1944