Neosilurus coatesi

Nothing known about the Neosilurus coatesi

Order : Siluriformes
Family : Plotosidae
Genus : Neosilurus
Species : Neosilurus coatesi
Authority : Allen, 1985