Tuberculatus catfish

The Tuberculatus catfish lives in the demersal, freshwater environment.

Nothing known about the Tuberculatus catfish

Common names

Burmanlaguvia in Finnish (suomen kieli)
Tuberculatus catfish in English
緬甸捉拉格鮡 in Mandarin Chinese
缅甸捉拉格鮡 in Mandarin Chinese

Order : Siluriformes
Family : Erethistidae
Genus : Pseudolaguvia
Species : Pseudolaguvia tuberculata
Authority : Prashad & Mukerji,1929