Pseudobunocephalus iheringii

The Pseudobunocephalus iheringii lives in the demersal, freshwater environment.

Nothing known about the Pseudobunocephalus iheringii

Order : Siluriformes
Family : Aspredinidae
Genus : Pseudobunocephalus
Species : Pseudobunocephalus iheringii
Authority : Boulenger, 1891