Spineback guitarfish

The white-spotted guitarfish is a type of ray.

Nothing known about the Spineback guitarfish

Common names

Pigrygget guitarfisk in Danish (dansk)
Pilohrbet Irvinův in Czech (česky)
Rejnokovec Irvineův in Czech (česky)
Spineback guitarfish in English
Stekelruggitaarrog in Dutch (Nederlands)
暗斑犁头鳐 in Mandarin Chinese
暗斑犁頭鰩 in Mandarin Chinese

Order : Rajiformes
Family : Rhinobatidae
Genus : Rhinobatos
Species : Rhinobatos albomaculatus
Authority : Norman, 1931