Parosphromenus tweediei

The Parosphromenus tweediei lives in the benthopelagic, freshwater, pH range: 4.0 environment.

Parosphromenus tweediei Kottelat & Ng, 2005 Pontian Parosphromenus harveyi Brown, 1987 Batu Arang Parosphromenus spec. More

tilh More

Order : Perciformes
Family : Osphronemidae
Genus : Parosphromenus
Species : Parosphromenus tweediei
Authority : Kottelat & Ng, 2005