Amblyeleotris melanocephala

The Amblyeleotris melanocephala lives in the demersal, marine environment.

Nothing known about the Amblyeleotris melanocephala

Common names

Zuguro-datehaze in Japanese (日本語)

Order : Perciformes
Family : Gobiidae
Genus : Amblyeleotris
Species : Amblyeleotris melanocephala
Authority : Aonuma, Iwata & Yoshino,2000