Tyrannochromis polyodon

The Tyrannochromis polyodon lives in the demersal, freshwater environment.

Tyrannochromis polyodon Eccles & Trewavas, 1989Haplochromis polyodon Trewavas, 1935; (valid as) - 24.4. More

Key information on Tyrannochromis polyodon (Tyrannochromis polyodon) More

Order : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Tyrannochromis
Species : Tyrannochromis polyodon
Authority : Trewavas, 1935