Mesonauta guyanae

The Mesonauta guyanae lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Mesonauta guyanae

Order : Perciformes
Family : Cichlidae
Genus : Mesonauta
Species : Mesonauta guyanae
Authority : Schindler, 1998