Apogon albomarginatus

Species: Apogon albomarginatus (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1912) (= Apogon novaeguineae Valenciennes, 1832) Italy Geography Italian Synonyms Icone bizantine Kingdom: Animalia Division: Chordata Subdivision: More

More

Apogon albomarginatus (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1912) - invalid Apogon angustatus (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1911) - valid - broadstriped cardinalfish, broadstriped cardinalfish Apogon atrogaster (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1912) - valid Apogon compressus (Smith More

Apogon albomarginatus (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1912) Taxonomic Serial No. More

Apogon albomarginatus (Smith and Radcliffe in Radcliffe, 1912) Apogon alutus Apogon alutus Jordan & Gilbert, 1882 Apogon amblyuropterus Apogon amblyuropterus Bleeker 1852 Apogon amboinensis Apogon amboinensis Bleeker, 1853 More

Order : Perciformes
Family : Apogonidae
Genus : Apogon
Species : Apogon albomarginatus
Authority :

Apogon albomarginatus