Valamugil delicata

The Valamugil delicata lives in the demersal, marine environment.

Nothing known about the Valamugil delicata

Order : Mugiliformes
Family : Mugilidae
Genus : Valamugil
Species : Valamugil delicata
Authority : Alleyne & Macleay, 1877