Bocochi pupfish

The Bocochi pupfish lives in the benthopelagic, freshwater environment.

* Bocochi pupfish, Cyprinodon salvadori Lozano-Vilano, 2002. * Boxer pupfish, Cyprinodon simus Humphries & Miller, 1981. More

Common names

Bocochi pupfish in English
Cachorrito de Bocochi in Spanish (espaƱol)

Order : Cyprinodontiformes
Family : Cyprinodontidae
Genus : Cyprinodon
Species : Cyprinodon salvadori
Authority : Lozano-Vilano, 2002