Schistura huongensis

Schistura huongensis is a species of ray-finned fish in the genus Schistura.

The Schistura huongensis lives in the benthopelagic, freshwater environment.

* Schistura huongensis (Freyhof & Serov, 2001) * Schistura imitator (Kottelat, 2000) * Schistura implicata (Kottelat, 2000) * Schistura incerta (Nichols, 1931) * Schistura irregularis (Kottelat, 2000) More

Schistura huongensis Freyhof & Serov, 2001, 12 (2): 155 403 Schistura kontumensis Freyhof & Serov, 2001, 12 (2): 160 404 Schistura namboensis Freyhof & Serov, 2001, 12 (2): 163 405 More

Schistura huongensis Freyhof and Serov, 2001. More

Common names

Mrenka huonžská in Czech (česky)
Mřenka huonžská in Czech (česky)

Order : Cypriniformes
Family : Balitoridae
Genus : Schistura
Species : Schistura huongensis
Authority : Freyhof & Serov, 2001