Family Tinamidae

Crypturellus - Crypturellus is a genus of tinamous.

Eudromia - Eudromia is a genus of birds in the tinamou family.

Nothocercus - Nothocercus is a genus of birds in the Tinamou family.

Nothoprocta - Nothoprocta is a genus of birds belonging to the tinamou family Tinamidae.

Nothura - Nothura is a genus of birds in the tinamou family.

Rhynchotus - Rhynchotus is a genus of birds in the Tinamou family.

Taoniscus - It is approximately 16 cm long.

Tinamotis - Tinamotis is a genus of birds in the tinamou family.

Tinamus - Tinamus is a genus of birds in the Tinamou family.

Order : Tinamiformes
Family : Tinamidae