Genus Pristidactylus

 

Pristidactylus alvaroi - Pristidactylus alvaroi is a species of lizard in the Iguanidae family.

 

Donoso's Steppe Iguana - Pristidactylus valeriae is a species of lizard in the Iguanidae family.

Order : Squamata
Family : Polychrotidae
Genus : Pristidactylus