Tropidophorus misaminius

* Tropidophorus misaminius Engelse naam: Misamis Waterside Skink * Tropidophorus partelloi Engelse naam: Partello's Waterside Skink * Varanus olivaceus Engelse naam: Gray's Monitor Lizard More

Tropidophorus misaminius More

Order : Squamata
Family : Scincidae
Genus : Tropidophorus
Species : Tropidophorus misaminius
Authority : STEJNEGER 1908