Eremias nigrolateralis

* Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 * Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 * Eremias novo RASTEGAR-POUYANI & RASTEGAR-POUYANI 2006 * Eremias persica BLANFORD 1875 * Eremias pleskei NIKOLSKY 1905 More

Eremias nigrolateralis More

Eremias nigrolateralis RASTEGAR-POUYANI & NILSON 1998 Eremias nikolskii Eremias nikolskii NIKOLSKY 1905 Eremias nitida Eremias nitida G√úNTHER 1872 Eremias nitida garambensis Eremias nitida garambensis SCHMIDT 1919 Eremias More

Order : Squamata
Family : Lacertidae
Genus : Eremias
Species : Eremias nigrolateralis
Authority : RASTEGAR-POUYANI & NILSON1998