Pseudophoxinus elizavetae

The Pseudophoxinus elizavetae lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Pseudophoxinus elizavetae

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Pseudophoxinus
Species : Pseudophoxinus elizavetae
Authority : Bogutskaya, K