Chamaesyce atoto

Synonyms: Chamaesyce atoto; Euphorbia atoto; Euphorbia chamissonis Enlarged Image of 'Chamaesyce hirta' Hairy Spurge Chamaesyce hirta Totototo T?t? (MK) Other Names: Garden Spurge, Asthma Plant Other Traditional Names: Totototo (RR), Totototo Tita (MK AK), Mauku (TS TW), Other Polynesian: Laau Fai Moti (SAM) Synonyms: Euphorbia hirta; Euphorbia pilulifera Enlarged Image of 'Chamaesyce hypericifolia' Graceful Spurge Chamaesyce hypericifolia Other Names: - Other Traditional Names: Mauku (TS TW) Synonyms: Euphorbia hypericifolia; Chamaesyce More