Diospyros thwaitesii

Nothing known about the Diospyros thwaitesii