Neolissochilus stevensonii

The Neolissochilus stevensonii lives in the benthopelagic, freshwater environment.

Nothing known about the Neolissochilus stevensonii

Common names

Parmoun Stevensonův in Czech (česky)

Order : Cypriniformes
Family : Cyprinidae
Genus : Neolissochilus
Species : Neolissochilus stevensonii
Authority : Day, 1870